Jeg har samme faglige ansvar som de kommunale dagplejere og vuggestuer, med at udvikle dit barn og ruste det til at komme videre i børnehave.

Og jeg er bevidst om, at jeg har børnene i de tidsrum hvor de er friske og hjernen er klar til at lære, udfordre og udvikle sig. 

Sociale kompetencer: En vigtig grundsten i hele ens liv er, at kunne begå sig godt socialt. Jeg vil blandt andet lære børnene at være gode ved hinanden, ikke skubbe, bide, tage hinandens legetøj, skiftes til at lege med tingene, vente til det bliver deres tur osv.

Det har stor betydning at børnene kan sætte ord på hvad de føler, så de kan lære at sige til og fra. Alle skal have succesoplevelser og derfor er det vigtigt for det enkelte barn at føle sig hørt og set og at de er en del af gruppen.  Hos mig vil der være masser af kram, også børnene imellem. 

Det er vigtigt at børnene trives godt sammen og er glade for hinanden.

Vi kommer også til at være en del ude blandt andre og der ser jeg det som mit ansvar at vise børnene hvordan man færdes udenfor hjemmet blandt andre mennesker og i sociale sammenhænge, hvor man nødvendigvis ikke lige er vant til at færdes. 

Når vi spiser er det vigtigt for mig at vise børnene god opførsel og at man skal tænke på andre. Vi sender maden rundt, de hjælper med at tage sin tallerken ud af bordet (så vidt det er muligt i forhold til barnets udvikling) og at man siger tak for mad. Høflighed er en vigtig social kompetence. 

 

Motorik: Vi vil hver dag øve fin- og grovmotorik. Det grovmotoriske foregår ved at rulle, løbe, hoppe, kravle, med andre ord: det er de store muskelgrupper som skal trænes. Dette vil vi både gøre indendørs på fx balancebane eller udendørs på fx trampolinen. Der er masser af leg hvor grovmotorikken trænes. 

Tålmodighed er en dyd og lige netop tålmodighed er utrolig vigtig når finmotorikken skal udvikles.

Finmotorikken er de mindre bevægelser, som kun involverer få muskler, men som handler meget om præcision og teknikken ved at bruge de små muskler. Børnene bruger deres finmotorik hele tiden og det kræver masser af øvelse.

Nogle finmotoriske opgaver: 

  • Spise med ske
  • Tegne og male
  • Lave perler og perlekæder
  • Af- og påklædning
  • Bygge med klodser og LEGO
  • Lægge puslespil
  • Klippe og klistre

Alt dette indgår som en naturlig del i hverdagen i dagplejen.

 
 
Sprogstimulering: Jeg sætter hver dag ord på alt hvad børnene og jeg gør og giver børnene små beskeder. Det betyder at de, allerede før de selv får sprog at kommunikere med, sagtens kan forstå næsten alt hvad man siger og udføre små instruktioner.
 
Sproget hjælper jeg også på vej ved hver dag at læse med børnene.
Jeg bruger naturligvis dialogisk læsning, hvilket betyder, at jeg veksler mellem at læse højt/fortælle om handlingen og inddrage børnene i fortællingen af historien.
Jeg har meget fokus på at alle børnene bliver inddraget i at fortælle historien. At alle børnene får rum til at være i centrum og blive lyttet til af de andre og mig. Det giver de stille børn mod til at komme på banen. Og deres selvværd og selvtillid vokser så meget af at blive set og hørt.
 
Efterhånden som børnene får mere og mere sprog overtager de fortællingen, således at det er dem, der fortæller mest og mig, der "blot" putter nye ord ind i fortællingen, som børnene så bruger næste gang, de skal fortælle historien.
En anden sidegevinst ved at øve i at fortælle historier er, at børnene ofte sætter sig og læser sammen uden mig. Så hjælper de hinanden med at fortælle historien.
 
 
At få frisk luft, bruge sin krop og være kreativ er meget vigtigt og derfor bruger vi udelivet til at få udfordret kroppen og finde på sjove ting og det giver rig mulighed til at træne sociale kompetencer og sprog samtidig :-).