I disse undersider finder I informationer om dagligdagen i Femkløveren. 

Alle børn er forskellige og derfor vil alle behov selvfølgelig tilgodeses. Så dette opslag over dagligdagens rytme skal ses som en vejledning.