Som udgangspunkt vil reglerne for et sygt barn være de samme som i de kommunale daginstitutioner. Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution/dagpleje. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme.

Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i dagpleje, og at et barn med smitsom sygdom først må modtages når det ikke længere smitter. 

Det kan være tegn på smitsom sygdom, at man har fx har feber, mavetilfælde i form af diarré eller opkast, eller har øjenbetændelse.

Snotnæser er uundgåeligt, så dette betragter jeg ikke som sygdom.

Har barnet feber må barnet først komme i dagpleje når det har været feberfri i et døgn.

 

Er I i tvivl? 

Læs mere her:

http://www.sygeboern.dk/institution-smitte eller spørg løs 

 

Hvis jeg eller mine børn bliver syge?

Som udgangspunkt skal forældrene holde børnene hjemme, hvis jeg lukker pga. sygdom. Dog skal det tilføjes at både mine børn eller jeg sjældent er syge. 

Vores netværk vil ofte gøre det muligt at vores børn kan blive nusset om hos blandt andet bedsteforældrene hvis de er syge. Men det kan selvfølgelig ske, at jeg bliver nød til at holde lukket pga. sygdom. Jeg vil gøre hvad jeg kan for at børnene kan komme hver dag i deres trygge og vante omgivelser og fastholde deres daglige rutiner.